Truyện Tragedy
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
Player
23 giờ trước

Player

Ryuuma No Gagou
23 giờ trước

Ryuuma No Gagou

Ragna Crimson
1 ngày trước

Ragna Crimson

fate/extra
1 ngày trước

fate/extra

Kaiji
04:58 18/01

Kaiji