Truyện Action
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Nguyên Tôn
46 phút trước

Nguyên Tôn

Đế Bá
46 phút trước

Đế Bá